Kommuneplantillæg nr 20. Høje Taastrup C

Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]

Sendt: 10. januar 2018 10:43

Til: plansystemdk@erst.dk

Emne: Vedrørende ændringer til Kommuneplantillæg med navn: Tillæg 20 til kommuneplan 2014 og id: 3916234

 

Plannavn.

Tillæg 20 til kommuneplan 2014

PlanID.

3916234

Dato for forslag.

19-12-2017

Dato for offentlighedsperiode.

09-01-2018 - 06-03-2018

Dato for vedtagelse.

-

Dokumentlink.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3916234_1515502900475.pdf

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk