Kommuneplantillæg nr 21, det regionale fritidsområde

Dato: d. 5. december 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3846354
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 21 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 30. januar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3846354&plantype=12&status=F

 

Tilhørende lokalplan for Nordic Water Universe

 

Dato: d. 5. december 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3848340
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 2.32
Plannavn: Regionalt fritidsområde
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 30. januar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Rekreativt område
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Forlystelsesanlæg

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3848340&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3848340&plantype=20&status=F

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk