Kommuneplantillæg nr 22 Erhvervsområde Erik Husfeldts vej

Dato: d. 6. september 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3803147
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 22 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. september 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. november 2017
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3803147&plantype=12&status=F

 

Endelig vedtagelse

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

PlanId: 3803147 

Kommune: Høje Taastrup 

Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: vedtaget 

Plannummer: null 

Plannavn: Tillæg 22 til kommuneplan 2014 

Forslagsdato: 29-08-2017 

Startdato for høringsperiode: 06-09-2017 

Slutdato for høringsperiode: 01-11-2017 

Vedtagelsesdato: 19-12-2017 

Ikrafttrædelsesdato: 15-01-2018 

Generel anvendelse: null 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_3803147_1516005412918.pdf

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk