Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjergvej

Dato: d. 1. december 2017
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3841755
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 25 til Kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 26. januar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

 
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3841755&plantype=12&status=F

 

 

Tillægget er endeligt vedtaget:

 

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 
Planid: 3964736 
Kommune: Høje Taastrup 
Plantype: kommuneplantillæg 
Planstatus: vedtaget 
Plannummer: null 
Plannavn: Tillæg 25 til Kommuneplan 2014 
Forslagsdato: 28-11-2017 
Startdato for høringsperiode: 01-12-2017 
Slutdato for høringsperiode: 26-01-2018 
Vedtagelsesdato: 20-03-2018 
Ikrafttrædelsesdato: 26-03-2018 
Generel anvendelse: null 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_3964736_1522084555446.pdf

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014