Kommuneplantillæg nr 29 for trekantsområde i den sydlige del af Taastrup

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 
Planid: 9418894
Kommune: Høje Taastrup 
Plantype: kommuneplantillæg 
Planstatus: forslag 
Plannummer: null 
Plannavn: Tillæg 29 til kommuneplan 2014  
Forslagsdato: 15-05-2018 
Startdato for høringsperiode: 22-05-2018 
Slutdato for høringsperiode: 17-07-2018 
Generel anvendelse: null 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_9418894_1526995630808.pdf

 
Planen er sendt i forslag.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk