Kolofon Hvad er en kommuneplan? Hvordan er planen blevet til? Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr 1 Kommuneplantillæg nr 2 Kommuneplantillæg nr 3 Kommuneplantillæg nr 4 Kommuneplantillæg nr 5 Kommuneplantillæg nr 6 Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr 8, Lindehaven Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2 Kommuneplantillæg nr 10 Kommuneplantillæg nr 11. Energicentral på Bohus Boulevard Kommuneplantillæg nr 12 Kontor- og serviceerhverv ved Klovtofte Kommuneplantillæg nr 13. Taastrup stationscenter Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle Kommuneplantillæg nr 17 Vestervænget Taastrup Kommuneplantillæg nr 18. Boliger Skjeberg Alle Høje Taastrup By Kommuneplantillæg nr 19, boliger ved Kallerupvej Hedehusene Kommuneplantillæg nr 20. Høje Taastrup C Kommuneplantillæg nr 21, det regionale fritidsområde Kommuneplantillæg nr 22 Erhvervsområde Erik Husfeldts vej Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjergvej Kommmuneplantillæg nr 27 boliger Fredensvej i Taastrup Kommuneplantillæg nr 28 Boliger Eigtved Alle Høje Taastrup Kommuneplantillæg nr 29 for trekantsområde i den sydlige del af Taastrup Kommuneplantillæg nr 30 Kommuneplantillæg nr 31 Boliger ved Kirkestien, Sengeløse Kommuneplantillæg nr 32, Dorphs Alle og Valbyvej i Taastrup Kommuneplantillæg nr 33 Kommuneplantillæg nr 34 Høring og endelig behandling Om høringen Høringssvar Hvidbog og anbefalinger Kommuneplantillæg Klagevejledning

Kommuneplantillæg nr 30

Endelig vedtagelse af tillæg nr 30

for et delområde i den vestlige del af det regionale fritidsområde i Høje Taastrup

 

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 9432407 

Kommune: Høje Taastrup 

Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: vedtaget 

Plannavn: Tillæg 30 til kommuneplan 2014 

Forslagsdato: 19-06-2018 

Startdato for høringsperiode: 25-06-2018 

Slutdato for høringsperiode: 20-08-2018 

Vedtagelsesdato: 23-10-2018 

Ikrafttrædelsesdato: 26-10-2018 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_9432407_1540539283272.pdf

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk