Kommuneplantillæg nr 8, Lindehaven

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget

Dato: d. 5. maj 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2987418

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/plan_bygge_miljoe/tillaeg/2014-8.pdf

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. februar 2015

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. marts 2015 I

krafttrædelsesdato: d. 5. maj 2015

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2987418&plantype=12&status=V

 

Tilhørende lokalplan er ligeledes endeligt vedtaget

Dato: d. 5. maj 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2971602

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 1.75

Plannavn: Rækkehusbebyggelse ved Lindehaven

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. december 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. februar 2015 I

krafttrædelsesdato: d. 5. maj 2015

Generel anvendelse: Boligområde

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Boligområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2971602&type=20 Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2971602&plantype=20&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk