Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2

Forslag til kommuneplantillæg nr 9

Dato: d. 28. april 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3153086
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 9 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. april 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. juni 2016
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3153086&plantype=12&status=F

Med tilhørende forslag til lokalplan 7.18.4

 Dato: d. 28. april 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3153085
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 7.18.4
Plannavn: Landsbygaden 2, Sengeløse
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. april 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. juni 2016
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Boligområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Boligområde - Åben lav

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3153085&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3153085&plantype=20&status=F

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk