Du er her: Forside skjulte_sider Kommuneplantillæg
Kolofon Hvad er en kommuneplan? Hvordan er planen blevet til? Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr 1 Kommuneplantillæg nr 2 Kommuneplantillæg nr 3 Kommuneplantillæg nr 4 Kommuneplantillæg nr 5 Kommuneplantillæg nr 6 Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr 8, Lindehaven Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2 Kommuneplantillæg nr 10 Kommuneplantillæg nr 11. Energicentral på Bohus Boulevard Kommuneplantillæg nr 12 Kontor- og serviceerhverv ved Klovtofte Kommuneplantillæg nr 13. Taastrup stationscenter Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle Kommuneplantillæg nr 17 Vestervænget Taastrup Kommuneplantillæg nr 18. Boliger Skjeberg Alle Høje Taastrup By Kommuneplantillæg nr 19, boliger ved Kallerupvej Hedehusene Kommuneplantillæg nr 20. Høje Taastrup C Kommuneplantillæg nr 21, det regionale fritidsområde Kommuneplantillæg nr 22 Erhvervsområde Erik Husfeldts vej Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjergvej Kommmuneplantillæg nr 27 boliger Fredensvej i Taastrup Kommuneplantillæg nr 28 Boliger Eigtved Alle Høje Taastrup Kommuneplantillæg nr 29 for trekantsområde i den sydlige del af Taastrup Kommuneplantillæg nr 30 Kommuneplantillæg nr 31 Boliger ved Kirkestien, Sengeløse Kommuneplantillæg nr 32, Dorphs Alle og Valbyvej i Taastrup Kommuneplantillæg nr 33 Kommuneplantillæg nr 34 Kommuneplantillæg nr 35. Bro ved NærHeden i Hedehusene Kommuneplantillæg nr 36. Erhverv og boliger ved Kingosvej Taastrup Kommuneplantillæg nr 37, butikker Rugvænget 1-5 i Taastrup Kommuneplantillæg nr 38, boliger ved Kirkestien i Sengeløse Høring og endelig behandling Om høringen Høringssvar Hvidbog og anbefalinger Kommuneplantillæg Klagevejledning

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr 1 for Helgeshøj alle

Med tilhørende Lokalplan 2.03.6 for Helgeshøj Allé 34

Kommuneplantillæg nr 2 til Kommuneplan 2014, Præstegårdsvej 5

Med tilhørende lokalplan 2.04.5, Enfamiliebolig Præstegårdsvej 5

Kommuneplantillæg nr 3, Kaffesurrogatfabrikken i Hedehusene

Kommuneplantillæg nr 4, boligområde, Præstegårdsvej i Høje Taastrup 

Med tilhørende lokalplan 2.05.2, Præstegårdsvej 2

Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2014, Fløng solfangeranlæg

Kommuneplantillæg nr 6 til Kommuneplan 2014, Kulturhus ved Hedehushallen

Kommuneplantillæg, VVM og VVM-tilladelse for HOFOR's vandindvinding

Klimatilpasningsplan med Kommuneplantillæg nr 7

Kommuneplantillæg nr 8. Lindehaven i Taastrup

Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2, Sengeløse

Kommuneplantillæg nr 10, Ervervsområdet Kuldyssen og Rugvænget

Kommuneplantillæg nr 11, Energicentral på Bohus Boulevard

Kommuneplantillæg nr 13 for Taastrup stationscenter

Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden

Kommuneplantillæg nr 16 for boliger, Dorphs Alle i Taastrup

Kommuneplantillæg nr 17 for boliger, Vestervænget i Taastrup

Kommuneplantillæg nr 18 for boliger Skjeberg Alle, Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 19 for boliger ved Kallerupvej i Hedehusene

Kommuneplantillæg nr 20 for Byudviklingsområde Høje Taastrup C

Kommuneplantillæg nr 21 for det regionale fritidsområde i Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 22, Erhvervsområde Erik Husfeldts Vej, Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjerg, Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 27, boliger, Fredensvej i Taastrup

Kommuneplantillæg nr 28 for boliger Eigtved Alle Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr. 29 for trekants område i den sydlige del af Taastrup

Kommuneplantillæg nr 30 for delområde i den vestlige del af det regionale fritidsområde Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 31 for boliger ved Kirkestien, Sengeløse

Kommuneplantillæg nr 32 for boliger ved Dorphs Alle og Valbyvej, Taastrup

Kommuneplantillæg nr 33 for boliger i Reerslev nord for kirken

Kommuneplantillæg nr 34 for administrations- og kontorbyggeri ved Berings Gade i Høje Taastrup

Kommuneplantillæg nr 35 for bro over jernbanen ved Hedehusene

Kommuneplantillæg nr 36 for erhverv og boliger ved Kingosvej, Taastrup

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk