Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding

VVM og Kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, og VVM-tilladelse er udstedt.

 

Dato: d. 23. april 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2453724

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: VVM for HOFORs regionale vandindvinding

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2013

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. september 2013

Ikrafttrædelsesdato: d. 23. april 2015

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2453724&plantype=12&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk