Kommuneplantillæg nr 1

Kommuneplantillæg nr 1 for Helgeshøj alle

Dato: d. 9. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2860261

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget Plannavn:

Tillæg 1 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. april 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. juni 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 9. september 2014

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2860261&plantype=12&status=V

 

Med tilhørende Lokalplan 2.03.6 for Helgeshøj Allé 34

Dato: d. 9. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2860260

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 2.03.6

Plannavn: Helgeshøj Alle 34 til kontor- og servicevirksomhed

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. april 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. juni 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 9. september 2014

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Erhvervsområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2860260&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2860260&plantype=20&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk