Kommuneplantillæg nr 3

Kommuneplantillæg fnr 3 for Hovedgaden 532, tidl. kaffesurrogatfabrik i Hedehusene

Dato: d. 1. juni 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2987415

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: tillæg 3 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. februar 2015

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. marts 2015

Ikrafttrædelsesdato: d. 2. juni 2015

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2987415&plantype=12&status=V

 

 

Tilhørende lokalplan 4.02.1:

 

Dato: d. 1. juni 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2971604

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 4.02.1

Plannavn: Hovedgaden 532Hedehusene

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. februar 2015

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. marts 2015

Ikrafttrædelsesdato: d. 2. juni 2015

Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Blandet byområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2971604&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2971604&plantype=20&status=V

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk