Kommuneplantillæg nr 4

Kommuneplantillæg nr 4, boligområde, Præstegårdsvej i Høje Taastrup

Dato: d. 29. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2914005

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: Tillæg 4 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. juni 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. august 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 30. september 2014

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2914005&plantype=12&status=V

 

Med tilhørende lokalplan 2.05.2, Præstegårdsvej 2

Dato: d. 29. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2753371

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 2.05.2

Plannavn: Præstegårdsvej 2

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. januar 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. marts 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 30. september 2014

Generel anvendelse: Boligområde

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Boligområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2753371&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2753371&plantype=20&status=V

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk