Kolofon Hvad er en kommuneplan? Hvordan er planen blevet til? Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr 1 Kommuneplantillæg nr 2 Kommuneplantillæg nr 3 Kommuneplantillæg nr 4 Kommuneplantillæg nr 5 Kommuneplantillæg nr 6 Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr 8, Lindehaven Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2 Kommuneplantillæg nr 10 Kommuneplantillæg nr 11. Energicentral på Bohus Boulevard Kommuneplantillæg nr 12 Kontor- og serviceerhverv ved Klovtofte Kommuneplantillæg nr 13. Taastrup stationscenter Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle Kommuneplantillæg nr 17 Vestervænget Taastrup Kommuneplantillæg nr 18. Boliger Skjeberg Alle Høje Taastrup By Kommuneplantillæg nr 19, boliger ved Kallerupvej Hedehusene Kommuneplantillæg nr 20. Høje Taastrup C Kommuneplantillæg nr 21, det regionale fritidsområde Kommuneplantillæg nr 22 Erhvervsområde Erik Husfeldts vej Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjergvej Kommmuneplantillæg nr 27 boliger Fredensvej i Taastrup Kommuneplantillæg nr 28 Boliger Eigtved Alle Høje Taastrup Kommuneplantillæg nr 29 for trekantsområde i den sydlige del af Taastrup Kommuneplantillæg nr 30 Kommuneplantillæg nr 31 Boliger ved Kirkestien, Sengeløse Kommuneplantillæg nr 32, Dorphs Alle og Valbyvej i Taastrup Høring og endelig behandling Om høringen Høringssvar Hvidbog og anbefalinger Kommuneplantillæg Klagevejledning

Kommuneplantillæg nr 5

Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2014, Fløng solfangeranlæg

Dato: d. 23. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2928974

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: Tillæg 5 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 25. august 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 23. september 2014

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2928974&plantype=12&status=V

 

Med tilhørendelokalplan 5.14, solfangeranlæg vest for Fløng

Dato: d. 23. september 2014

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2928970

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 5.14

Plannavn: Solfangeranlæg vest for Fløng

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 25. august 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 23. september 2014

Generel anvendelse: Tekniske anlæg

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Tekniske anlæg

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2928970&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2928970&plantype=20&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk