Kommuneplantillæg nr 6

Dato: d. 5. maj 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2978246

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: Tillæg 6 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. januar 2015

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. marts 2015

Ikrafttrædelsesdato: d. 5. maj 2015

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2978246&plantype=12&status=V

Tilhørende lokalplan 4.06.8 Kulturhus ved Hedehushallen

 

Dato: d. 5. maj 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2971606

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 4.06.8

Plannavn: Kulturhus ved Hedehushallen

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. januar 2015

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. marts 2015

Ikrafttrædelsesdato: d. 5. maj 2015

Generel anvendelse: Område til offentlige formål

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2971606&type=20 Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2971606&plantype=20&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014