Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan med Kommuneplantillæg nr 7

 

Dato: d. 5. august 2015

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2965806

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: Tillæg 7 til kommuneplan 2014 Klimatilpasningsplan

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. oktober 2014

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. december 2014

Ikrafttrædelsesdato: d. 5. august 2015

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2965806&plantype=12&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk