Trafik, teknik og miljø

Retningslinjer og arealudpegninger for trafik, tekniske anlæg og miljø omfatter:

Trafik

 • Overordnede vej- og trafikanlæg
 • Veje
 • Stier

Tekniske anlæg, bl.a:

 • Forsyningsanlæg
 • Vandværker
 • Affaldsanlæg
 • Virksomheder med særlig beliggenhedskrav
 • Zoner omkring Roskilde Lufthavn

Miljø

 • Klima
 • Støj
 • Vand
 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk