Overordnede energiforsyningsanlæg

Retningslinjekort 4.2.3. Overordnede energiforsyningsanlæg.

Temaer: Naturgas hovedtransmissionsledning (eksisterende), højspændingsledning 132 kV (eksisterende, højspændingsledning 400 kV (eksisterende)

 

Retningslinje 4.2.3. Overordnede energiforsyningsanlæg

Planlægningen skal respektere overordnede forsyningsanlæg som vist på retningslinjekortet.

Der er afstandskrav for høje konstruktioner, samt for bygninger, hvor mennesker skal opholde sig – se redegørelsen.

For reservationer til trafikanlæg, herunder transportkorridoren, se retningslinjerne for Trafik.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk