Overordnede reservationer til særlige virksomheder

Retningslinjekort 4.2.7. Reservationer til særlige virksomheder

Temaer: Område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, område til Transport- og distributionsvirksomheder.

 

Retningslinje 4.2.7. Reservationer til særlige virksomheder

I de viste områder kan der ikke gives tilladelse til virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af henholdsvis virksomheder med særlige beliggenhedskrav / transport- og distributionsvirksomheder.

Kommunen kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt Transport- og distributionsvirksomheder i de viste områder, og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Rammeområde 3141 og 3143, jf. ovenstående retningslinjekort, er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Arealerne er forbeholdt de anlæg og virksomheder, der på grund af transport eller miljøbelastning vanskeligt kan indpasses i almindelige erhvervsområder.

Rammerne for lokalplanlægning rummer en række betingelser og hensyn, blandt andet til grundvandet, samt til omgivende forureningsfølsomme områder, der skal tages i forbindelse med lokalplanlægningen.

Transport- og distributionsvirksomheder

Se retningslinjekortet. Ramme2420 er forbeholdt Transport- og distributionsvirksomheder (Transportcentret i Høje Taastrup).

I ramme 3141 (område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav) kan der desuden også lokaliseres Transport- og distributionsvirksomheder.

Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end 30.000 etagemeter etableres kontorlokaler med mere end 1.500 etagemeter til egen administration. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk