Overordnede vej- og trafikanlæg

Retningslinjekort 4.1.1. Overordnede trafikanlæg.

Lag: Transportkorridor, regionaltog eksisterende, S-tog eksisterende, planlagt regionaltog og S-tog, reservation til letbane, station

Retningslinje 4.1.1. Overordnede vej- og trafikanlæg

Transportkorridor

I den overordnede planlægning, Fingerplan 2013, er der fastlagt en nord-sydgående og en øst-vestgående transportkorridor. Disse transportkorridorer er at betragte som arealreservationer for overordnede veje og regionale forsyningsledninger (vand, gas, el, fjernvarme, afløb o.l.).

Etablering af tekniske anlæg i transportkorridoren skal ske på en måde, der mest muligt respekterer landskabet, de jordbrugsmæssige aktiviteter og de tilgrænsende bysamfund.

Eksisterende strækningsanlæg til jernbane

Der er reserveret arealer til strækningsanlæg for eksisterende regionaltog, S-tog, samt stationer for S-tog, regional og Intercity-tog med videre.

Reservation til letbane

Retningslinjekort 4.1.1 viser en principiel linjeføring for en fremtidig letbane. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk