Om Kommuneplanen

    

Hvad er en kommuneplan?

Her kan du læse mere om hvordan planen fungerer og spiller sammen med andre planer og tilladelser, samt om hvordan planen er vedtaget.

Kommuneplanens kort 

  

Hvad gælder for mig?

Her kan du søge på din adresse eller matrikelnummer. Du kan se alle planens temaer på kort, og der er adgang til forskellige kort, eksempelvis luftfoto.

 
Høringsportalen på www.htk.dk/høring   

Planer i høring

Kommunens hjemmeside indeholder en høringsportal med alle planer indenfor planlovens område, som er i høring. Her kan du se annonce om den endelige vedtagelse af planen.

 

Kolofon

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.